K O S T A R Y K A

POŻARY PARKÓW NARODOWYCH

22.09.2015

Pożary przyrody w tym roku strawiły już o 10.000 ha więcej niż w 2014. Łącznie spaliło się 40.350 ha (30.440 w 2014). Większość pożarów zdarzyła się w pacyficznych prowincjach Puntarenas i Guanacaste. Sezon pożarowy w Kostaryce z reguły trwa między I-VI, ale ekstremalne warunki pogodowe sprawiły, że Minister Środowiska rozszerzył go ostatnio na kolejne miesiące (XII.2014-VII.2015). Zazwyczaj okres ten pokrywa się z najsuchszymi miesiącami w roku. Z dotychczasowych danych statystycznych za rok 2015 wynik, że zwiększył się też obszar strawiony przez pożary na terenach ochronnych. Spalonych zostało 4.534 ha lasów w parkach narodowych i rezerwatach, o 2.500 ha więcej niż przed rokiem. 98% pożarów spowodowana była przez człowieka, głównie kłusowników.