K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

OD 2021 ROKU KOSTARYKA BEZ FOLIOWYCH TOREBEK26.VIII.2017

Kostaryka znana jest ze swojego zaangażowania w walkę z zanieczyszczeniami powietrza oraz z pomysłów na ratowanie środowiska. Obecnie władze kraju przymierzają się do zaprzestania używania jednorazowych foliowych torebek. Taki stan rzeczy ma zacząć obowiązywać od 2021 roku.

Nadprodukcja foliowych opakowań staje się poważnym problemem na całej kuli ziemskiej. Najczęściej służą one za jednorazowe reklamówki, które potem po wyrzuceniu rozkładają się setki lat. Zdaniem naukowców przy obecnym zapotrzebowaniu na woreczki foliowe, w 2050 roku będzie ich więcej niż ryb w oceanach.

Naukowcy kostarykańscy dążą do wynalezienia substytutu takich opakowań który nie będzie zanieczyszczał środowiska. Zwrócono uwagę na materiał pozyskiwany z bananów, który jest 5 razy odporniejszy niż obecnie używane torebki i który rozkłada się w ciągu 18 miesięcy. Produkt ma przejść niezbędne testy. Prace nadzorują ministerstwa Środowiska i Energii oraz Zdrowia. Finansowego wsparcia dostarcza Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)

Innym sukcesem Kostaryki na płaszczyźnie ekologicznej stało się odwrócenie procesu deforestacji. Kraj zmienił procentowe zalesienie swojej powierzchni z 26% w 1984 roku do 52% w 2017.
Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

reklamówki

kula ziemska

Rafał Cezary Piechociński