K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

WKRÓTCE PRZETASOWANIA NA EKSPORTOWEJ LIŚCIE KOSTARYKI21.VIII.2017

Głównym źródłem wymiany zagranicznej kraju pozostaje eksport produktów sektora rolniczego. Mimo to z roku na rok wzrasta wartość eksportu sprzętu medycznego. Podług Izby Handlu Zagranicznego Kostaryki (Procomer), eksport towarów rolniczych w pierwszym półroczu 2017 roku stanowił 27% (wartość 1.528 mld $), a sprzętu medycznego 24% (1.373 mld $). W omawianym okresie Kostaryka łącznie wyeksportowała towary na sumę 5.643 mld $).

Sektor rolniczy przejął pałeczkę głównej płaszczyzny eksportowej kraju po tym jak z Kostaryki wyprowadził się Intel. Eksperci przewidują, że wkrótce nastąpi ponowne przetasowanie i na pierwsze miejsce wysunie się produkcja sprzętu medycznego.
Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

sprzęt medyczny

Intel

Rafał Cezary Piechociński