K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

KOSTARYKAŃSKA BIORÓŻNORODNOŚĆ, A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ24.VII.2017

Podług Narodowego Centrum Kontroli Energetycznej (CENCE) w pierwszym półroczu 2017 roku 99% kostarykańskiej elektryczności pochodziło ze źródeł odnawialnych. Przez ostatnie 30 lat, 93% energii kraju stanowiły energia wiatrowa, słoneczna, geotermalna i wodna.

W VI.2017 roku UNESCO ogłosiło rzekę Savegre biosferycznym rezerwatem. Rezerwaty takie są połączeniem ochrony bioróżnorodności z odpowiednim korzystaniem ze źródeł natury. Wspomniana rzeka wyróżnia się bioróżnorodnością. Rezerwat zawiera 20% kostarykańskiej flory, 54% gatunków ssaków i 59% ptaków. Terytorium nachodzi na 7 terenów ochronnych: Park Narodowy Manuel Antonio, Strefę Ochronną Cerro Nara, Rezerwat Dzikiej Przyrody Portalón, Rezerwat Przyrody Hacienda Barú, Rezerwat Leśny Los Santos, Park Narodowy Quetzales i Rezerwat Biologiczny Cerro Vueltas.
Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

Savegre

UNESCO

Rafał Cezary Piechociński