K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

MINISTERSTWO BADA ZATRUCIE RTĘCIĄ W OKOLICACH CRUCITAS15.IX.2017

Mieszkańcy okolic Crucitas (północ prowincji Alajuela) obawiają się, że okoliczne tereny wraz z wodą pitną zostały zatrute rtęcią. Wszystko za sprawą farmy Vivoyet w Cutris. Minister Środowiska zapowiedział dokładną analizę pod względem obecności rtęci w glebie i wodach tych terenów.

Osobnym problemem są indywidualni poszukiwacze złota którzy zjeżdżają się w dużych grupach celem szybkiego wzbogacenia się. Próbują oni odszukiwać małe kawałki złota w dziurach pozostawionych przez wcześniej działające tam kopalnie. Podczas ostatniej akcji policji natrafiono na miejscu na 193 poszukiwaczy. 14 z nich zostało aresztowanych. Wielu na polecenie policji opuściło teren, jednak wiadomo jest, że wrócą lada dzień ponieważ się z tego utrzymują. Swoich pracowników wysyłają tam również rolnicy.

Wcześniej terenem zarządzała kanadyjska firma kopalniania, w której funkcjonowaniu stwierdzono nieścisłości i działania na szkodę środowiska. Podług relacji w miejscu tym odkryto 3 razy większe pokłady srebra i złota niż pierwotnie sądzono.
Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

złoto

rtęć

Rafał Cezary Piechociński