K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

KOSTARYKA ZAMAWIA NOWE SKŁADY KOLEJKI21.IX.2017

Kostarykański Instytut Kolejnictwa (INCOFER) planuje do końca roku zamówić 8 składów pociągów pasażerskich. Zamówienie warte 52 mln $ finansowane jest przez Środkowoamerykański Bank Integracji Ekonomicznej. Składy których rozstaw osi ma wynosić 1.067 mm mają być dostarczone do 2020 roku. Przeznaczone będą do obsługi linii podmiejskich. Tym samym będą skreślane ze stanu dotychczas stanowiące główną część taboru kolejki 2400 DMU, które Kostaryka nabyła wcześniej od Hiszpanii. Każdy nowy skład będzie mógł pomieścić do 400 pasażerów. Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

pociąg

rozstaw osi

Rafał Cezary Piechociński