K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

WIĘŹNIOWIE I NARKOTYKI ZA 41 MLN $15.X.2017

Z badań wynika, że 87% przestępców odbywających karę w więzieniach ma związek i kontakt z narkotykami. To oznacza, że kartele narkotykowe uznają więzienia za idealny rynek zbytu.

Podług Kostarykańskiego Instytutu ds. Narkotyków (ICD), w 2016 roku przez kostarykańskie areszty i zakłady karne przewinęły się narkotyki na łączną sumę 41,4 mln $ (800 mln colonów). Skonfiskowano 130 kg marihuany, 38.000 kraku i 24 kg kokainy. Najwięcej marihuany wykryto w zakładzie karnym San Sebastian (w San Jose), najwięcej kraku w więzieniu dla kobiet Vilma Curling Rivera, a kokainy w La Reforma. Największy współczynnik przechwyconych narkotyków na 100 osadzonych przypadł na poprawczak w Zurqui.

Za taki stan rzeczy obwinia się przeludnienie w więzieniach. Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma pieniędzy na finansowanie leczenia uzależnień narkotykowych wśród więźniów. Obecnie jedynie więzienie Calle Real w Liberii posiada grupę wsparcia promującą abstynencję. Na zajęcia uczęszcza 42 osadzonych.
Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

narkotyki

rynek zbytu

Rafał Cezary Piechociński