K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

KOSTARYKA MA NAJWYŻSZY ODSETEK IMIGRANTÓW6.XI.2017

Podług Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Kostaryka posiada najwyższy odsetek imigrantów w Ameryce Środkowej. W okresie 1984-2000 populacja imigrantów w Kostaryce potroiła się. Wzrost następował także w późniejszym okresie jednak już nie na aż taką skalę.

W 2015 roku Kostarykę zamieszkiwało 411.408 cudzoziemców, o 40% więcej niż w roku 2000. Główną przyczyną ich osiedlania się była chęć zdobycia pracy. Kostaryka nęci imigrantów stabilną sytuacją polityczną, dobrymi warunkami socjoekonomicznymi, tym samym urzędowym językiem i dobrymi możliwościami pracy dla niewykwalifikowanych robotników (w sektorach rolniczym, budowlanym i w ramach pomocy domowej).

3 imigrantów to Nikaraguańczycy, drugą grupę stanowią Kolumbijczycy, a trzecią Amerykanie. Badania wskazują, że w Kostaryce saldo migracji wynosi 6 na 1000 mieszkańców, drugi najwyższy po Kanadzie w Ameryce i większy niż w wielu krajach OECD.
Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

imigranci

niewykwalifikowani robotnicy

Rafał Cezary Piechociński