K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

STRUKTURALNE UBÓSTWO UTRZYMUJE SIĘ17.XI.2017

W najnowszym raporcie dotyczącym poziomu życia w Kostaryce ujawniono, że wciąż 1/5 rodzin żyje w biedzie i wykluczeniu. Byt części z nich uległ ostatnio poprawie ale nie z powodu polepszenia sytuacji w kraju, tylko w wyniku rządowych programów pomocowych.

W okresie 2015-2016 odsetek rodzin żyjących w biedzie (20,5%) spadł o 1,2%. Kluczem do przerwania cyklu ubóstwa jest wspieranie sektorów produkcyjnych, które zapewniają stabilne i dobrze płatne zatrudnienie. Obecnie dobrze płatne miejsca pracy znajdują się w małych segmentach gospodarki, podczas gdy szara strefa wciąż się rozrasta wraz z towarzyszącymi jej problemami niestabilnych, nisko płatnych i niepewnych miejsc pracy.

W 2016 roku kostarykańska gospodarka wzrosła o 4,3%, ale jej struktura pozostała praktycznie niezmieniona. Nastąpiło ogólne pogorszenie jakości miejsc pracy: przy niższych wynagrodzeniach i większym niepełnym zatrudnieniu.
Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

szara strefa

ubóstwo

Rafał Cezary Piechociński