K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

ZADŁUŻENIE KART KREDYTOWYCH WZROSŁO O 23%28.X.2017

Ministerstwo Ekonomii, Przemysłu i Handlu (MEIC) poinformowało, że w okresie VII.2016-VII.2017, o 9% wzrosła ilość kart kredytowych w Kostaryce. Saldo ich zadłużenia wzrosło o 23%. Pozytywnie zmieniło się też średnie oprocentowanie (o 40%).

We wspomnianych miesiącach, w obrocie było 2.528.051 kart kredytowych. Całkowite ich zadłużenie wyniosło 1,14 tryliona colonów (1,99 mld $), o 23% więcej niż w poprzednim okresie. Wartość ta stanowi 3,79% PKB. W VII.2017 roku zaległości do 3 miesięcy w spłacie zadłużenia kart wynosiły 7,21%, natomiast powyżej 90 dni - 4,87%.
Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

karty kredytowe

oprocentowanie

Rafał Cezary Piechociński