K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

NOWY REKORD KOSTARYKI W ENERGII ODNAWIALNEJ23.XI.2017

Kostaryka pobiła swój własny rekord z ubiegłego roku dotyczący odnawialnych źródeł energii. W 2017 roku przez 300 dni kraj generował energię jedynie z ekologicznych źródeł (w 2016 – 250).

Kostaryka jest liderem pod tym względem na świecie. 78,26% energii wyprodukowały elektrownie wodne. Ich moc określana jest na 2,12 GW. Energia wiatrowa i geotermalna stanowią 20% kostarykańskiej energii, a 1% energia słoneczna i z biomasy.

Jednak mimo wszystkich znacznych postępów w wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii, zużycie ropy przez Kostarykę wzrasta. Wynika to z faktu, że sektor transportowy kraju nadal napędzany jest głównie benzyną. Pochłania on tyle energii, że ta wytworzona z odnawialnych źródeł odpowiada tylko za jedną czwartą zapotrzebowania energetycznego kraju.

Mimo że Kostaryka inwestuje w pojazdy napędzane paliwem alternatywnym, samochody elektryczne i samochody hybrydowe stanowią jedynie około 2% wszystkich jej pojazdów. Kostaryka ma więcej samochodów niż większość krajów Ameryki Łacińskiej, około 287 sztuk na 1000 osób. W rezultacie w 2016 roku powodowało to, że ceny gazu wzrosły o 11%.

Popyt na pojazdy prawdopodobnie wzrośnie i dlatego niezbędne będą znaczące inwestycje w systemy transportu publicznego i pojazdy napędzane paliwem alternatywnym. To wszystko w celu by Kostaryka uniknęła znaczącego zanieczyszczenia powietrza i problemów drogowych.

Ze względu na rosnące wyniki gospodarcze, prawdopodobnie wzrośnie też popyt na energię elektryczną.
Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

energia odnawialna

zanieczyszczenie powietrza

Rafał Cezary Piechociński