K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

HISTORIA SZKOLNICTWA W KOSTARYCE7.XII.2018

System szkolnictwa w Kostaryce jest czterostopniowy. Składa się na niego przedszkole, szkoła podstawowa (6-letnia), szkoła średnia (6-letnia) i szkoła wyższa. Uważany jest on za jeden z najlepszych w Ameryce.

Kostaryka ma reputację kraju wzorcowego jeśli chodzi o odsetek analfabetów czy nakłady na edukację. Przedszkole, szkoła podstawowa i trzy pierwsze klasy szkoły średniej są obligatoryjne a dodatkowo z całą szkołą średnią bezpłatne. W roku 2011 w przedszkolach oraz szkołach podstawowych i średnich uczyło się 844.827 uczniów. W placówkach tych pracowało 46.559 nauczycieli. Funkcjonowało 4.370 instytucji edukacyjnych.

Pierwszym nauczycielem w historii kraju był ojciec Diego Aguilar, który przez 40 lat nauczał w szkole podstawowej. W XVII wieku Hiszpania nakazała założenie szkół w każdej z ówczesnych prowincji Ameryki Środkowej. W następnym wieku Cartago, Heredia i San Jose zgodnie z postanowieniami Korony Hiszpańskiej zatrudniły wielu nowych nauczycieli którzy w większości byli katolickimi duchownymi. W czasach kolonialnych wiele szkół znajdowało się w kościołach. Na przełomie XVIII i XIX wieku szkolnictwo obejmowało tylko edukację podstawową. Nie funkcjonowały licea ani uniwersytety. Z tego powodu studenci musieli emigrować za nauką do Nikaragui (Liceum San Ramon w Leon) i Gwatemali (Uniwersytet San Carlos Borromeo).

Kluczową rolę w edukacji kraju odegrał Florencio del Castillo, przedstawiciel zgromadzenia kortezów. Doprowadził do powołania szkół do nauki czytania, pisania i liczenia. W 1814 roku założono Uniwersytet Santo Tomas gdzie uczono m.in. filozofii i teologii.

Pierwsze dwa lata szkoły podstawowej w Kostaryce to nauczanie początkowe gdzie uczniowie uczą się czytać, pisać i liczyć. W trzeciej klasie dodaje się im nowe przedmioty takie jak np. historię. Szkołę średnią zaczynają w wieku 12-13 lat. Przez pierwsze 3 lata jest to edukacja ogólna, trzy pozostałe zaś to klasy profilowane gdzie uczniowie wybierają w jakim kierunku chcieliby się kształcić.

W Kostaryce działa 5 uniwersytetów. Założony 10.VI.1971 roku Kostarykański Instytut Technologiczny (TEC) jest główną uczelnią kraju kształcącą inżynierów. Największym i najstarszym uniwersytetem jest Uniwersytet Kostaryki (UCR), a drugim pod względem prestiżu jest założony w 1973 roku Uniwersytet Narodowy (UNA). W 1978 roku założono Państwowy Uniwersytet Zaoczny (UNED), a 4.VI.2008 roku Narodowy Uniwersytet Techniczny (UTN).
Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

szkoła

przedszkole

Rafał Cezary Piechociński