K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

MODERNIZACJA KOSTARYKAŃSKICH WODOCIĄGÓW7.I.2018

Kostaryka to jedno z pierwszych państw na świecie, które dąży do zaspokojenia zapotrzebowania na wodę pitną wszystkich swoich mieszkańców, w tym tych zamieszkujących oba wybrzeża. Chce to osiągnąć dzięki systemowi, który umożliwi stałe zaopatrzenie w źródła wody z rzek i strumieni przepływających przez spektakularne kostarykańskie lasy chmurowe.

W ciągu ostatniego dziesięciolecia Kostaryka osiągnęła wielki rozwój w zakresie zapewniania podstawowych potrzeb, zwłaszcza dostępu do wody. Woda pitna doprowadzana jest na 99% terytorium Kostaryki i jest to jeden z najlepszych wyników w Ameryce Środkowej i na Karaibach.

Od 2006 roku rząd Kostaryki współpracuje z japońskim Bankiem Współpracy Międzynarodowej (JBIC) w dziedzinie poprawiania usług wodociągowych w obrębie aglomeracji San Jose. Celem tego projektu jest też stworzenie i rozbudowa stacji uzdatniania wody. Ma to rozwiązać problem wadliwego systemu kanalizacji, a także spowodować instalację nowych rur wodociągowych.

Podług Kostarykańskiej Izby Kontroli, w latach 1990-2006, w sektor sanitarno-wodociągowy zainwestowano 203 mln$. Inwestycje malały jednak znacząco od 2000 roku. W 2005 roku wyniosły one 0,7 mln $, a w 2006 1,1 mln$. W porównaniu z innymi krajami Ameryki Łacińskiej poziom inwestycji w rozwoju projektów związanych z wodą pitną w Kostaryce jest stosunkowo niski.

W 2000 roku Kostarykańskie Wodociągi AyA przedstawiły znaczące propozycje modernizacji i adaptacji nowoczesnego systemu wodociągów. Projekt ten polegał na kompleksowym ulepszeniu rur, rozszerzeniu sieci kanalizacji, a także stworzeniu skomputeryzowanego systemu kontrolującego zużycie wody. Nowy system może być całkowicie gotowy do 2020 roku.
Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

kanalizacja

wodociągi

Rafał Cezary Piechociński