K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

ZATRUDNIENIE W MIĘDZYNARODOWYCH KORPORACJACH17.I.2018

W 2017 roku w firmach międzynarodowych pracowało 13.754 Kostarykan (wzrost o 11,7%, 12.307 w 2016). Podług Kostarykańskiej Agencji Promocji Inwestycji (CINDE) oraz Ministerstwa Handlu Zagranicznego (COMEX), dzięki 40 projektom inwestycyjnym, rok 2017 był dla kraju pozytywny.

Minister handlu zagranicznego Alexander Mora powiedział, że w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy 2017 roku, z bezpośrednich inwestycji zagranicznych Kostaryka uzyskała 2 165,6 mln $, co stanowiło o 8,3% więcej od zakładanej przez COMEX w Narodowym Planie Rozwoju prognozy dla całego roku (2000 milionów $).

Według CINDE strategia przyciągania inwestycji w 2018 roku obejmuje kontynuację dywersyfikacji rynków z uwzględnieniem Azji, Bliskiego Wschodu, Europy i Ameryki Łacińskiej.
Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

dywersyfikacja rynku

projekt

Rafał Cezary Piechociński