K O S T A R Y K A

NISKI STAN WÓD

4.09.2015

Kostarykański Instytut Elektryczności (ICE) ogłosił, że w VIII Kostaryka pobiła rekord poprzez produkowanie przez 94 dni tylko energii odnawialnej. Poprzedni rekord miał miejsce w III.2015 kiedy odnotowano 75 dni. Susza i niski stan wód w zbiornikach spowodowały uruchomienie awaryjnej elektrowni termalnej Garabito na wybrzeżu pacyficznym. Najbardziej poszkodowane przez brak deszczów są zbiorniki Pirrís (na południe od San Jose) i Ventanas-Garita (w prowincji Alajuela). O 74% zmniejszył się przepływ na rzece Pirrís i o 80% na Virilla. ICE ma nadzieję, że zbiorniki ponownie będą się napełniać i uniknie się sytuacji kiedy znowu będzie trzeba posiłkować się elektrowniami termalnymi (bo to mogłoby zwiększać w konsekwencji rachunki za energię). Jednocześnie w zeszłym tygodniu Narodowe Zakłady Energetyczne (CNFL) zwróciły się o zwiększenie stawek za elektryczność, które jeśli zostanie zaaprobowane będzie oznaczało wzrost rachunków za energię w Mesecie Centralnej o 36%. W okresie III-VIII 78% energii kraju jest wytwarzana w hydroelektrowniach, 12% w elektrowniach geotermalnych, 10% wiatrowych, 0,01% słonecznych.