K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

KOSTARYKANIE PRZYGOTOWANI NA WYBORY28.I.2018

Od 31.I. w Kostaryce zacznie obowiązywać cisza wyborcza przed zbliżającymi się (4.II) wyborami prezydenckimi. Niemniej jednak wielu kandydatów już dzisiaj zamyka swoje kampanie podczas relacjonowanych przez media publicznych capstrzykach. Przewodniczący Trybunału Wyborczego Luis Antonio Sobrado zaapelował w przemówieniu o pamiętaniu o honorowaniu demokracji.

Dzisiaj też publikowane są ostatnie sondaże. Obecna kampania uznana jest za bardzo monotonną, jednak w ostatnich dniach atmosfera się podgrzała za sprawą faktu, że w sondażach żaden z kandydatów nie wysunął się mocno na prowadzenie. Nawet kandydat Partii Wyzwolenia Narodowego (PLN) Antonio Alvarez Desanti który dotąd uznawany był za lidera. Największa grupa wyborców podług sondaży wciąż jest niezdecydowana na kogo zagłosuje. Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, żaden z kandydatów nie uzyskałby niezbędnych 40% głosów poparcia tak by mógł wygrać wybory już w pierwszej turze.

4.II. lokale wyborcze będą otwarte od 6 do 18. Dodatkowo otwarte będą też lokale we wszystkich ambasadach i konsulatach Kostaryki na świecie. Tam godziny otwarcia obowiązywać będą od 9 do 19.
Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

wybory

capstrzyk

Rafał Cezary Piechociński