K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

KOSTARYKANIE PRZYGOTOWANI NA WYBORY25.I.2018

W każdym kraju świata istnieje problem zanieczyszczonych rzek. Kostaryka nie jest wyjątkiem.

Podług Ministra Środowiska i Energii (MINAE), rzeka Tarcoles jest najbardziej zanieczyszczoną rzeką Ameryki Środkowej. Każdego dnia przepływa przez nią ekwiwalent 100 basenów olimpijskich zanieczyszczonej wody. Ścieki kończą swój bieg na plażach Playa Azul i Guacalillo w prowincji Puntarenas. Na wspomnianych plażach piętrzą się też góry śmieci: urządzeń, różnych przedmiotów z tworzyw sztucznych, ubrań i butów.

Tak duża ilość odpadów organicznych, stałych oraz chemicznych w rzece Rio Tarcoles bierze się z zanieczyszczeń wpływających do niej z jej dopływów rzek aglomeracji San Jose: Rio Maria Aguilar, Rio Torres i Rio Tiribí. Podług danych Wodociągów Kostarykańskich (AyA), w samej rzece Rio Torres na każde 100 ml wody znajduje się 50 mln bakterii coli, co czyni ją jedną z najbardziej zanieczyszczonych rzek świata.

Wodociągi pracują nad projektem budowy nowej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji San Jose. Jednocześnie władze podkreślają, ze takie plany nigdy nie będą wystarczające jeśli mieszkańcy sami nie zmienią swoich przyzwyczajeń i nie skończą z wyrzucaniem odpadów stałych do rzek. Zdaniem władz poziom zanieczyszczeń rzek jest nieakceptowalny, tym bardziej, że Kostaryka jawi się jako ekologiczny, zielony kraj.
Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

oczyszczalnia ścieków

Tiribi

Rafał Cezary Piechociński