K O S T A R Y K A

PODATEK OD SPRZEDAŻY W TURYSTYCE

3.09.2015

Sąd rozpatrzył sprawę po zażaleniu Narodowej Izby Turystyki (CANATUR) na dekret Ministerstwa Finansów z IV.2014 roku i orzekł, że podatek od sprzedaży nie powinien być stosowany w stosunku do działalności turystycznej na wolnym powietrzu. Unieważnia to wcześniejszą decyzję Ministerstwa Finansów o stosowaniu podatku 15% wobec ofert skoków na bungee, wycieczek w koronach drzew, wspinaczki lub obserwowania ptaków. Do zeszłego roku działalności tego typu były wyłączone z opodatkowania. Na kontrowersyjne interpretacje urzędników protestowały środowiska turystyczne, które prognozowały plajtowanie firm. Przestrzegały, że opodatkowanie dodatkowych działalności spowoduje podniesienie cen w hotelach, wstępów do parków narodowych oraz przyczyni się do zredukowania przeciętnego pobytu zagranicznych turystów o przynajmniej 1 dzień (obecnie okres ten wynosi od 8 do 12 dni), a to oznacza straty rzędu 184 mln $ rocznie.