K O S T A R Y K A

POMNIK HOLOKAUSTU W PAVAS

1.09.2015

Aby przypieczętować dekadę działalności w Pavas, Muzeum Historii Społeczności Żydowskiej w Kostaryce wspólnie z Izraelskim Syjonistycznym Centrum Kostaryki zainaugurowało Park Życia (Parque de la Vida) honorujący osoby które przeżyły Holokaust i po II Wojnie Światowej osiedliły się w Kostaryce. Ustawiono w nim zaprojektowany przez architekta Alberto Reifera pomnik zawierający nazwiska 190 osób ofiar Holokaustu. Składa się on z różnej długości prętów ustawionych w różnych kierunkach ku niebu.

Szacuje się, że społeczność żydowska w Kostaryce liczy 2.500-5.000 członków. Pierwsi ich przedstawiciele tzw. Żydzi Sefardyjscy przybyli do Kostaryki w 1507 roku po wyprawach Kolumba i tam przeszli na katolicyzm. Uciekali oni przed inkwizycją i polityką wydalania z Hiszpanii. Z kolei w XX wieku do Kostaryki przybyły dwie fale imigracji Żydów Aszkenazyjskich. Pierwsza w latach 1929-1930 i druga 1945-1948. Było też kilka dodatkowych mniejszych napływów w latach 1970`s z Ameryki Południowej. Podczas takich przemieszczeń, zazwyczaj najpierw przyjeżdżał ojciec rodziny który później ściągał resztę jej członków. Do dzisiaj wielu Żydów określa się mianem Polacos, ponieważ podawali oni Polskę jako kraj z którego przybyli. Parali się sprzedażą ubrań po domach dlatego do dzisiaj termin polacos odnosi się w Kostaryce do domokrążców.