K O S T A R Y K A

MINISTERSTWA ŁOŻĄ NA KOŚCIÓŁ

1.09.2015

Po raz pierwszy od wielu lat kostarykańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie dawało żadnych przydziałów na kościół. Podobnie będzie rzecz się miała w 2016 roku. Normalnie rocznie Ministerstwo zapewniało miliony colonów Kościołowi. W 2014 roku były to kwoty rzędu 300 mln colonów, w 2013 – 180 mln colonów, w 2012 – 50 mln, 2011 – 150 mln oraz w 2010 – 395 mln. Mimo to, Kościół nadal będzie otrzymywać spore fundusze publiczne od innych ministerstw. Ministerstwo Edukacji w ramach budżetu 2016 przyzna 428 mln colonów (800.000 $) Diecezji Tilaran. Pieniądze będą przeznaczone na wynajęcie nauczycieli do pracy w prywatnych szkołach katolickich. Ministerstwo Kultury przeznaczy 17,5 mln colonów Archidiecezji San Jose (na utrzymanie jej historycznego archiwum).