K O S T A R Y K A

ZŁEJ JAKOŚCI BUTLE GAZOWE

20.08.2015

Kostarykańskie Stowarzyszenie Konsumentów uwypukliło ryzyko eksplozji w większości butli gzowych obecnie używanych w kostarykańskich domostwach. Inżynierowie hutnicy przeprowadzili serię testów na sprzedawanych w hipermarketach butlach aluminiowych. Badali ich giętkość, odporność, grubość, stan ich zewnętrznych komponentów oraz ich reakcje na środki chemiczne. Zastrzeżenia wzbudzały parametry grubości. Stwierdzono, że znaczna część butli będących w użyciu pochodzi z lat 1960`s. Kopia tych badań wysłana została do Ministra Środowiska oraz parlamentu. W dołączonej do niej informacji członkowie stowarzyszenia nawołują do zakazu używania butli aluminiowych i wywierania nacisku na firmy gazownicze do zamiany pół miliona będących obecnie w użyciu na żelazne lub polimerowe. W 2014 roku strażacy odebrali łącznie 5.363 zgłoszenia o wycieku gazu, z czego 91% z nich pochodziło z domów prywatnych. W II.2015 roku Urząd Regulacji Usług Publicznych (ARESEP) przeprowadził inspekcję na podstawie której 7% butli wykazywało wycieki. 15.VII.2015 eksplozja gazu zniszczyła restaurację w Alajuela. W 2013 roku podobna eksplozja w tym mieście pociągnęła za sobą 5 ofiar śmiertelnych.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie