K O S T A R Y K A

NOWA REFORMA PODATKOWA

11.08.2015

Kostaryka jest jedynym kraje w regionie który w ciągu ostatnich 5 lat nie miał żadnej reformy podatkowej. Rząd przymierza się jednak do zreformowania prawa podatkowego tak by ukrócić wzrastający deficyt fiskalny. Wiceprezydent i Minister Finansów Helio Fallas złożył do parlamentu 2 projekty ustaw które mają usprawnić ustawy o podatku od sprzedaży i podatku dochodowym. Te ustawy mają przyczynić się do wzrostu przychodów o 1.1 bln $ (2% PKB) i zredukowania wynoszącego obecnie 6% PKB deficytu fiskalnego.

Pierwszy raz plany rządu ujawnione zostały w III.2015 roku. Wówczas Ministerstwo Finansów przeprowadzało konsultacje społeczne. Pierwsza propozycja zwierała zamianę podatku od sprzedaży na podatek od wartości dodanej (VAT). Wówczas fundusze zebrane z kilku podstawowych usług i produktów (jak np. żywność) mogłyby być zwrócone z wykorzystaniem systemu elektronicznego podatnikom o niższych dochodach. Podatnicy mogliby dostawać też zwrot podatku od miesięcznego czynszu (niższego niż 747 $), prywatną edukację i usługi zdrowotne (pod warunkiem że były płacone kartami kredytowymi lub debetowymi). Według ministra na takie ulgi podatkowe mogłoby załapać się nawet 40% Ticos. Ulgi mogłyby też przysługiwać za rachunki za elektryczność (tym konsumentom których zużycie energii jest mniejsze niż 250 kilowatów miesięcznie) oraz za rachunki za wodę (ze zużyciem mniejszym niż 30 m3).

Podatek VAT zwiększyłby się z 13% do 15% (w ciągu 2 lat). Podatek dochodowy naliczany byłby według następujących czynników: ci którzy zarabiają od 4.120 do 8.240 $ opodatkowani byliby stawką 20%. Zarabiający więcej objęci byliby stawką 25%. Obecnie zarabiający od 1.469-2.200 $ miesięcznie opodatkowani są na 10%, a powyżej tej wartości na 15%. Natomiast osoby zarabiający mniej są zwolnieni z opodatkowania. Jednocześnie 15% podatkiem mają być też objęte wszelkie przekazy zagraniczne jak również zyski ze sprzedaży nieruchomości, używanych aut, łodzi i samolotów. Rok fiskalny podług nowej ustawy miały pasować do roku kalendarzowego (obecnie ma zakres 1.X-30.IX). Zeznania podatkowe i płatności byłyby dokonywane w połowie III, a płatności ratalne w VI, IX i XII. Rozważą się też wprowadzenie nowego tzw. „zielonego” podatku na niepodlegające zwrotowi plastikowe butelki (10 colonów na każde 250 ml). W ubiegłorocznej kampanii wyborczej prezydent Luis Guillermo Solís zaznaczał potrzebę reformy fiskalnej ale jednocześnie sprzeciwiał się nowym podatkom w zamian proponując ulepszanie ściągania obecnie funkcjonujących.