K O S T A R Y K A

NIE MA PODWYŻEK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

18.11.2015

Riteve SyC, prywatna firma odpowiedzialna za przeprowadzanie od 2000 roku obowiązkowych badań diagnostycznych zwróciła się do rządu o zezwolenie na podwyżkę stawek o 205%. Swoją prośbę argumentuje tym, że Urząd Regulacji Usług Publicznych (ARESEP) już 8 razy w ciągu 10 lat odrzucał wcześniejsze projekty podwyżek. Jeśli propozycje przejdą wówczas za inspekcję samochodu typu „sedan” opłata wzrośnie z 18$ do 56$. Ostatnia podwyżka miała miejsce w 2005 roku (z 16 do 18$). Powodem odrzucenia wniosku miał być brak przez Retive modelu obliczeniowego dla nowych stawek.

Riteve SyC jest firmą hiszpańską zatrudniającą 400 osób.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie