K O S T A R Y K A

KOSTARYKAŃSKA DROGA DO OECD

14.07.2015

OECD ogłosiła terminarz wstąpienia Kostaryki do tej organizacji (formalną aplikację Kostaryka zgłosiła w IV.2015 roku). Rząd ma nadzieję że to jeszcze bardziej wzmocni prestiż kraju głównie pomiędzy zagranicznymi inwestorami. Prócz Kostaryki z Ameryki Łacińskiej w organizacji znajdują się już Meksyk i Chile. W tym samym czasie co Kostaryka procedurę akcesyjną przechodzą Kolumbia, Łotwa i Litwa. 22.VII kraj odwiedzi Nicola Bonucci koordynator OECD ds. wdrażania nowych członków i przedstawi formalnie plan przystępowania Kostaryki do OECD. Kolejnym krokiem jest wdrożenie przez Kostarykę Wstępnego Memorandum. Potem członkowie komitetu OECD oszacują standardy kraju w sprawach inwestycji, walki z łapówkarstwem, ochrony środowiska, podatków, pracy i zarządzania publicznego. Na koniec Rada Prezesów OECD będzie poddawać głosowaniu kandydaturę.