K O S T A R Y K A

NOWE FARMY WIATROWE

16.11.2015

Kostaryka w najbliższych latach ma zamiar podwoić pozyskiwaną energię wiatrową. W X.2015 oddano do użytku farmę wiatrową w Orosi. W XII ma ruszyć farma Vientos del Oeste. Będzie to dodatkowych 59 megawatów energii wiatrowej dla kraju. W III.2016 ma rozpocząć działalność farma Tilawind w prowincji Guanacaste (20 MW). Nowe elektrownie niemal podwoją wytwarzaną energię wiatrową z 194 MW z początku 2015 roku do 393 MW w 2017. Udział energii wiatrowej w ogólnie wytwarzanej energii kraju wynosi obecnie 7%. W 2017 roku ma się to zwiększyć do 10,5%. W 2015 roku 98,8% kostarykańskiej elektryczności pochodziło ze źródeł odnawialnych (elektrownie wodne, wiatrowe, geotermalne, słoneczne oraz biomasy). Zazwyczaj pozyskiwanie energii wiatrowej osiąga najwyższy poziom w okresie XII-III, co pokrywa się z nadchodzącą porą suchą zaznaczającą się spadkiem poziomu wód i przepływu w rzekach.

Obecnie Kostaryka posiada 10 farm wiatrowych, w większości zarządzanych przez prywatne firmy, które potem sprzedają energię do Kostarykańskiego Instytutu Elektryczności (ICE). Państwowymi farmami są Tejona w Guanacaste, farma Zakładów Energetycznych CNFL w Mesecie Centralnej oraz Coopesantos w regionie Los Santos

Inne na ten temat

Podobne tematycznie