K O S T A R Y K A

JAGUARY I TAMA

14.07.2015

Budowa hydroelektrowni na całym świecie jest poddawana krytyce enwironmentalistów. W Kostaryce jest jednak symbioza. Rząd ogłosił 1,6 mln $ grant którego celem jest ochrona migrujących jaguarów. Obok budowanej 130-metrowej tamy ma powstać korytarz dla ich swobodnego przemieszczania się. Narodowy Fundusz Finansowania Leśnictwa (FONAFIFO) oraz Ministerstwo Środowiska namawiają właścicieli gruntów i rolników do niekarczowania lasów na swoich terenach i mają nadzieję że to przyczyni się do wzmocnienia genetycznej różnorodności dzikich kotów. W zamian oferują im skromne roczne rekompensaty. Podpisanych zostało pierwszych 18 kontraktów o łącznej powierzchni 325 ha. Prowadzone są też uświadamiające odczyty dla hodowców atakowanego czasami przez jaguary żywego inwentarza. Jednocześnie Ministerstwo Elektryczności (ICE) ogłosiło, że w utworzonym 804 ha biologicznym korytarzu zasadzi 34.000 drzew.

Tama zbudowana z 9 mln m3 materiału, może przepuścić 118 mln m3 wody z rzeki Reventazon. Ma mieć moc 305.5 megawatów i dostarczy energię do 525.000 domów. Będzie największą hydroelektrownią w Ameryce Środkowej.