K O S T A R Y K A

5 MLN OBYWATELI

10.07.2015

Kostarykański GUS podał do wiadomości, że w 2018 roku w Kostaryce urodzi się 5-milionowy obywatel. Historia milionowych mieszkańców kształtowała się następująco: w 1953 roku kraj osiągnął poziom 1 mln mieszkańców, w 1977 – 2 mln, w 1989 - 3 mln, w 2000 - 4 mln. Ostatnio wzrost ludności wykazuje jednak tendencję nieco spowalniającą. Obecnie kraj ma 4.8 mln obywateli. Jednym ze skutków jest m.in. duży ruch samochodowy. W tej chwili po ulicach przemieszcza się 1.4 mln samochodów. Według danych towarzystw ubezpieczeniowych własność samochodowa wzrasta o 15% podczas gdy system dróg przygotowany jest jedynie na wzrost 5%.

W najbliższych latach przewiduje się wzrost emerytów o 11.6%. W III.2015 roku wskaźnik bezrobocia osiągnął poziom 10.1%