K O S T A R Y K A

WYCIECZKI DO SLUMSÓW

5.07.2015

Najbardziej znanym stołecznym kostarykańskim slumsem jest Triángulo de la Solidaridad. Znajduje się on na północnych przedmieściach San Jose, przy szosie 32. Zamieszkuje go około 2.000 osób (520 rodzin). Założone zostało w 2001 roku głównie przez Nikaraguańczyków. Kolorowe domy zbudowane są z cyny, drewna i złomu są kolorowe. Za 12 $ organizowane są specjalne wycieczki objazdowe. Prowadzą je mieszkańcy tych miejsc.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie

Autobusy po San Jose (turystyczne) (8.XII.2014)