K O S T A R Y K A

DROGI KOSTARYKI W ZŁYM STANIE

30.06.2015

Zdaniem Narodowego Laboratorium Materiałów i Modeli Strukturalnych Uniwersytetu Kostaryki (LANAMME), 95% kostarykańskich dróg nie ma odpowiedniej przepustowości dla ruchu ulicznego. Ich zły stan wymaga większych wyrzeczeń ponoszonych przez kierowców, którzy muszą jeździć z mniejszą prędkością, co z kolei wpływa na większe zanieczyszczenie i korki. 12% dróg w kraju potrzebuje natychmiastowej modernizacji. Jedynie 4,5% z nich jest w dobrym stanie podczas gdy 62% w kiepskim i bardzo kiepskim. 34% z wyasfaltowanych dróg po deszczu jest śliskich, a 20,6% niezwykle niebezpiecznych. W ciągu ostatnich 2 lat rząd wydał na naprawę 972 km dróg krajowych 31 mln $. Jednak większość napraw nie spowodowała polepszenia ich ogólnych warunków.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie