K O S T A R Y K A

INDEKS BEZPIECZEŃSTWA

30.06.2015

Podług najnowszego raportu przemoc w Kostaryce kosztuje 4 bln $ rocznie. Opublikowany przez Instytut dla Ekonomii i Pokoju (EIP) Global Peace Index 2015 określa ekonomiczny wpływ niebezpieczeństwa na świecie i klasyfikuje narody podług „spokojności”. Raport opiera się na twierdzeniu, że przemoc niszczy kapitał ludzki i fizyczny oraz instytucje społeczne i polityczne. Wyniki ostatecznie mają bezpośredni i pośredni wpływ na gospodarkę. Czterema głównymi kategoriami stosowanymi do oszacowania kosztów jakie ponosi każdy kraj są: wydatki wojskowe, przestępczość i przemoc interpersonalna, konflikty oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Kategorie te obejmują zagadnienia takie jak koszty pobytu w więzieniach, utratę kosztów kapitałowych związanych z przestępczością i zabójstwami oraz koszty pośrednie takie jak m.in. utrata produktywności. Kostaryka została określona jako trzeci najbezpieczniejszy kraj Ameryki (po Kanadzie i Urugwaju). Uzyskała 34 lokatę. Rocznie na walkę z przestępczością wydaje 3.9 bln $. Pierwsze miejsce w rankingu zajęła Islandia, a Syria ostatnie. Panama 64, Nikaragua 74, Dominikana 100, Honduras 116, Gwatemala 118, a Salwador 123. Niektóre narody płacą duże sumy pieniędzy na bezpieczeństwo w przeliczeniu na osobę. Honduras wydaje 20% GDP, Kolumbia 18%, Salwador 17%.