K O S T A R Y K A

POWOŁYWANIE SĄDÓW ANTYNARKOTYKOWYCH

24.06.2015

Podług projektu nowej reformy sądownictwa rozważa się wprowadzenie sądu narkotykowego. Sędziowie oraz ich rodziny zajmujący się sprawami przemytu narkotyków oraz zorganizowanej przestępczości mieliby specjalną ochronę. Stworzony byłby też mechanizm wykrywający wykroczenia sędziów. Sąd tego typu miałby mieć siedzibę w San Jose, co uniemożliwiłoby prowadzenie spraw w bardziej odległych rejonach kraju. Pomysł powołania takich jednostek sądowych powstał w V.2014 po aresztowaniu w prowincji Limon prominentnego sędziego Rosa Elena Gamboa. Zarzucano mu otrzymanie łapówki od przemytników narkotyków w zamian za korzystne dla nich wyroki o znaczeniu prewencyjnym. Oskarżono go również o werbowanie innych sędziów w ten proceder. 17.VI aresztowano komendanta delegatury policji sądowej w Quepos za zatrzymania i zastraszanie emigrantów.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie