K O S T A R Y K A

WSKAŹNIK ALKOHOLOWY

22.06.2015

Nowe badania nad konsumpcją alkoholu w Kostaryce (przez Latynoamerykańską Katedrę Studiów Społecznych (FLACSO) pokazują, że Ticos obniżyli konsumpcję alkoholu w ciągu ostatnich 6 lat o 13%. W 2014 roku 44% dorosłej populacji spożywało alkohol. W 2009 roku przyznawało się do tego 57%. Tym samym wskaźnik ten stawia Kostarykę na drugim miejscu w Ameryce Łacińskiej. Największą konsumpcję na mieszkańca wykazuje Wenezuela (87%), a najmniejszą Salwador (31%). Wskaźnik w Stanach Zjednoczonych wynosi (65%), a w Kanadzie (78%). Wartość dla obu Ameryk to 62%, a dla Europy 85%. Średnio Kostarykanin pije 1 raz w tygodniu. Najwięcej alkoholu spożywają mieszkańcy w wieku 18-24 lat. O ile częstotliwość spożywania w stosunku do 2009 roku spada, to jego ilość rośnie. W 2009 Ticos wypijali 5 drinków tygodniowo, podczas gdy obecnie przyznają się oni do 7. Jeśli chodzi o przyczyny picia, 28% respondentów twierdziło, że czyni to dla dobrej zabawy, a 27% dla smaku. Jako trzeci powód podawano walkę ze stresem. W badaniu wzięło udział 1.800 osób między 18-65 rokiem życia.