K O S T A R Y K A

ZWIĘKSZA SIĘ LICZBA POSZUKUJĄCYCH AZYLU

16.06.2015

Zwiększa się liczba imigrantów szukających azylu w Kostaryce. Ma to związek z przemocą w tzw. północnym trójkącie Ameryki Środkowej (Gwatemala, Salwador, Honduras). W ciągu 5 lat aplikacje wzrosły o 500% (52 w 2010, 307 w 2014). W ciągu pierwszych 5 miesięcy 2015 roku złożono 232 aplikacje. Wcześniej o status uchodźców starali się ci którzy byli prześladowani za poglądy polityczne. Teraz najczęściej są to cywile nękani przez zorganizowaną przestępczość. Często aplikują matki z synami bo dostawali propozycje rekrutacji w szeregi gangów maras. Przez długi czas system azylowy Kostaryki był jednym z najbardziej otwartych w Ameryce Łacińskiej. Jednak kres tego nastąpił w 2014 roku, kiedy nie został przyznany żaden status uchodźcy (mimo że aplikacje wpływały w tempie 100 na miesiąc). Najwięcej podań pochodziło od Salwadorczyków. Wciąż najwięcej uchodźców w Kostaryce pochodzi z Kolumbii (76%). Następnie 8% z Kuby i 3% z Wenezueli.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie