K O S T A R Y K A

KOSTARYKANKA W TRYBUNALE PRAW CZŁOWIEKA

15.06.2015

Elizabeth Odio Benito, kostarykańska prawniczka i była wiceprezydent wybrana została do Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka. Była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. byłej Jugosławii (1993-1998) i Międzynarodowego Sądu Karnego (2003-2012). W latach 1998-2002 sprawowała urząd wiceprezydenta i ministra środowiska, w latach 1990-1994 ministra sprawiedliwości. W 1993 roku reprezentowała Kostarykę jako stały członek przy ONZ w Genewie. Wybór odbył się podczas sesji Zgromadzenia Generalnego Organizacji Państw Amerykańskich (OAS) w Waszyngtonie, gdzie otrzymała 20 na 22 głosy. Swoje stanowisko będzie piastowała w latach 2016-2021.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie