K O S T A R Y K A

RZĄD MA SIĘ TŁUMACZYĆ Z IN VITRO

11.06.2015

Znajdujący się w San Jose Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka (IACHR) zażądał obecności członków rządu na przesłuchaniu odnośnie niezastosowania się do postanowień sądu z 2012 roku wzywającego do legalizacji zapłodnienia in vitro. Kostaryka wciąż jest jedynym krajem Zachodniej Półkuli zabraniającym in vitro. W XII.2012 roku sąd potępił Kostarykę za zakaz in vitro z 2000 roku i nakazał przywrócenie legalizacji tego procederu w przeciągu roku.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie