K O S T A R Y K A

KOSTARYKA LIKWIDUJE O POŁOWĘ GŁÓD

7.06.2015

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) uplasowała Kostarykę wśród 72 krajów świata (na 129 badanych), które na podstawie Milenijnego Celu Rozwoju (MDG) w okresie 1990-2015 obniżyły o połowę liczbę ludności cierpiącej na głód. Rząd Kostaryki zapowiada całkowite wyeliminowanie głodu do 2025 roku.