K O S T A R Y K A

AGROCHEMIKALIA I KONSUMPCJA

6.06.2015

Podług Uniwersytetu Kostaryki dzięki plantacjom owoców, Kostaryka zużywa więcej agrochemikaliów na hektar terenu uprawnego niż jakikolwiek inny kraj świata. Podług danych z Instytutu Studiów Regionalnego ds. Substancji Toksycznych (IRET) Kostaryka zużywa średnio 18,2 kg agrochemikaliów na hektar (podczas gdy Stany Zjednoczone 2,5 km/ha). Od 1977 roku Kostaryka importowała 185.000 ton metrycznych agrochemikaliów. W tym samym czasie konsumpcja krajowa tych substancji potroiła się. Zwiększyły się też problemy zdrowotne z tego wynikające. W 2010 roku do szpitali przyjęło 146 osób z powodu zatrucia chemikaliami. 12 z nich zmarło.