K O S T A R Y K A

WYPADKI ŚMIERTELNE PIESZYCH

26.05.2015

W ciągu pierwszych 4 miesięcy 2015 roku na drogach Kostaryki zginęło 23 przechodniów, z czego 18 przez łamanie przepisów. Zachowanie pieszych na drodze to trzeci z czynników śmiertelności. Pierwszym jest prędkość (52 przypadki), drugim nagła zmiana pasa ruchu (25). Dopiero czwartym jest prowadzenie pod wpływem alkoholu (9). W 2014 roku zginęło 78 pieszych (355 osób ogółem na drogach). 56 z nich przez łamanie przepisów. Piesi często ryzykują przechodzenie na drugą stronę ulicy odrzucając używanie pomostów i kładek. W IV.2015 roku Ministerstwo Transportu (MOPT) wspólnie z państwowym operatorem komórkowym Kölbi rozpoczęło kampanię informacyjną dla pieszych o przepisach ruchu drogowego. Policjanci w specjalnych spotach radzą pieszym by w porze deszczowej po zmroku używali kamizelek odblaskowych, latarek i świateł komórek. Kara za przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu to 40 $.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie