K O S T A R Y K A

PODATEK WYJAZDOWY

11.11.2015

Parlamentarzyści z Komisji Legislacyjnej ds. Dzieci i Nastolatków w anonimowym głosowaniu zaaprobowali zaproponowany przez Silvię Sánchez Venegas (z Partii Wyzwolenia Narodowego PLN) projekt ustawy o zwiększeniu z 29 do 33$ opłaty wyjazdowej w celu zapewnienia funduszy dla Narodowego Komitetu Olimpijskiego (CON). Obecnie podróżni wylatujący z Kostaryki opłacają podatek, z którego zyski przeznaczane są na ulepszenie terminali.

By stać się faktem ustawa musi być jeszcze przegłosowana na posiedzeniu parlamentu. Dyrektor Komitetu Olimpijskiego przewiduje, że jeśli wszystko dobrze pójdzie rocznie instytucja ta może liczyć na wpływy rzędu 8 mln $. Tymczasem projektu nie popiera sektor turystyki. Dyrektor Narodowej Izby Turystyki stwierdził, że niedopuszczalne jest by dwa różnorakie sektory wzajemnie wspierały się finansowo.