K O S T A R Y K A

LEGALIZACJA IN-VITRO ?

5.05.2015

Grupa 27 par, która złożyła pozew przeciw rządowi Kostaryki przeciw zabranianiu zapłodnienia in-vitro, przedstawiła prezydentowi Luisowi Guillermo Solisowi projekt ustawy legalizującej tę procedurę. Zawiera on 5 rozdziałów i 26 artykułów. Zaaprobowanie go poprzez rozporządzenie z mocą ustawy może spowodować ominięcie parlamentu, w którym zmiana zakazu in-vitro utknęła w poprzedniej kadencji. Podług projektu in-vitro mogłoby być dostępne dla zarówno par z własnymi gametami, par z dawcą gamety oraz samotnych matek. Musieliby oni dostarczyć dokumentację medyczną potwierdzającą fizyczne uwarunkowania uniemożliwiające prokreację naturalnymi metodami. Ministerstwo Zdrowia zaś miałoby być odpowiedzialne za określenie które placówki mogłyby przeprowadzać takie zabiegi. 20.XII.2012 roku Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka nakazał Kostaryce zniesienie zakazu stosowania in-vitro (ogłoszonego przez Sąd Najwyższy w 2000 roku). Na zastosowanie się do wyroku dano Kostaryce rok. Obecnie jest to jedyny kraj zachodniej półkuli zakazujący metody in-vitro.