K O S T A R Y K A

WYLEW CHEMIKALIÓW W ZATOCE

2.05.2015

Władze Kostarykańskiego Instytutu Rybołówstwa (INCOPESCA) stwierdziły, że wylew 180 ton azotanu amonowego nie wyrządził większych szkód w zatoce Nicoya. Do incydentu doszło po tym jak silny wiatr przewrócił 150 metrów od brzegu przewożącą chemikalia z zacumowanego dalej tankowca barkę. Wskutek tego, przez 72 godziny obowiązywał zakaz połowów ryb. Jednocześnie zapewniano, że ryby sprzedawane na targu w Puntarenas są całkowicie zdrowe i pochodzą z akwenów poza zasięgiem wylewu. Według Ministerstwa Transportu (MOPT) należąca do Fertilizantes de Centroamérica (FERTICA) barka nie miała ważnych badań technicznych. Upłynęły one w VII.2014 roku.