K O S T A R Y K A

NOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE

2.05.2015

Otwarto nowe kostarykańsko-nikaraguańskie przejście graniczne Las Tablillas. Koszt jego budowy wyniósł 4 mln $. Rząd przewiduje, że w ciągu 10 lat 40% ruchu z dotychczasowego przejścia w Penas Blancas przeniesione zostanie do Las Tablillas. Usytuowanie nowego przejścia ma być udogodnieniem transportu ciężarówkowego towarów z portów Moin i Limon do Nikaragui.