K O S T A R Y K A

PREMIA ŚWIĄTECZNA AGUINALDO W 2015 ROKU

10.11.2015

Pracodawcy zapłacą swoim pracownikom 1,4 bln $ premii świątecznej (Aguinaldo). To o 80,3 mln $ więcej niż przed rokiem. 1.564.000 osób otrzyma średnio po 905 $. Kostarykańska „trzynastka” musi być wypłacona w okresie 1-20.XII. Dla pracowników rządowych obliczana jest przez podzielenie przez 12 sumy wszystkich wynagrodzeń brutto wypłaconych pracownikom w okresie od 1.XI.2014 do 31.X.2015 roku. W przypadku sektora prywatnego sposób obliczania jest taki sam jednak dotyczy okresu 1.XII-30.XI. W skład wynagrodzeń brutto wchodzą wszystkie nadgodziny oraz inne dodatkowe zarobki. W 2014 roku rząd centralny wypłacił 330 mln $ Aguinaldo dla 198.000 obecnych i byłych pracowników rządowych, (średnio po około 1.600 $ co stanowi mniej więcej dwukrotną średnią krajową).

Inne na ten temat

Podobne tematycznie