K O S T A R Y K A

SYSTEM SĄDOWNICZY SPOWALNIA

23.04.2015

W ciągu ostatnich 13 lat liczba zakończonych spraw przez kostarykańskie sądy zmalała, mimo że liczba sędziów podwoiła się. W 2000 roku na 100.000 mieszkańców przypadało 120 zatrudnionych w sądownictwie, w 2013 już 238. System jest teraz mniej wydajny niż na początku wieku. W 2000 roku bez apelacji sądy pierwszej instancji wydały wyroki w 841 spraw. W 2013 roku liczba ta spadła do 486. Podczas gdy w 2000 roku sędziowie wydawali średnio 958 wyroków, w 2012 roku wartość ta wynosiła 143. W 2013 roku 600.000 wyroków zostało zaskarżonych, z czego 65% zaskarżeń następnie oddalono. W 2013 roku ze względu na niemożność przypisania przestępstwa żadnym z podejrzanych umorzonych zostało 32% śledztw. Tylko 15% oskarżeń w procesach kryminalnych zakończyło się wyrokiem. 8,7% zakończyło się skazaniem, a 6,5% uniewinnieniem.