K O S T A R Y K A

WNIOSKI O UBEZPIECZENIA LGBT

9.11.2015

Kostarykański Zakład Ubezpieczeń Społecznych (CCSS) w okresie 10.XI.2014-IX.2015 przyjął 221 wniosków o ubezpieczenie partnerów tej samej płci. Najwięcej (32) podań wpłynęło w kantonie Guácimo, następnie La Fortuna (30). Rada CCSS głosowała także nad wdrożeniem reform gwarantujących parom homoseksualnym te same prawa na płaszczyźnie ochrony zdrowia co parom heteroseksualnym (w tym prawa do odwiedzin i podejmowania medycznych decyzji). Ustawa parlamentarna o uznaniu związków partnerskich utknęła w sejmie po storpedowaniu jej mnóstwem poprawek przez konserwatywnych posłów. Bardzo agresywną postawę wobec ustawy prezentował prezydent Luis Guillermo Solís. W V.2015 wiceprezydent Ana Helena Chacón ogłosiła zakaz dyskryminacji osób w związku z orientacją seksualną w instytucjach publicznych.