K O S T A R Y K A

KOSTARYKA ZŁOŻY APLIKACJĘ DO OECD

9.04.2015

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) formalnie zaprosiła Kostarykę do aplikowania w sprawie członkostwa w tej organizacji. Stało się to 5 lat po tym (2010), jak Kostaryka zaczęła starania o wejście w jej skład. Gospodarka Kostaryki jest znacznie mniejsza od większości członków OECD i wciąż zależna w dziedzinie bezpieczeństwa i rozwoju od większych partnerów jak USA. W wydanym w 2015 roku Wskaźniku Społecznego Postępu Kostaryka równa się jednak z krajami członkowskimi pod względem edukacji i ochrony zdrowia. Zachodzi pytanie czy Kostaryka może być wśród krajów rozwiniętych gdy sama wyciąga wciąż rękę po pomoc. Część analityków twierdzi, że tak. Obecnie z Ameryki Łacińskiej również Kolumbia stara się o członkostwo, a Meksyk i Chile już są częścią składową organizacji. Analitycy zaznaczają że członkostwo nie gwarantuje szybkiego przeistoczenia się w kraj rozwinięty. To jak otrzymanie złotej gwiazdki na czole, ale nie oznacza że nagle wszystko się odmieni. Podług wskaźnika Społecznego Postępu Kostaryka plasuje się na 26 miejscu na świecie, przewyższając pod tym względem takich członków jak Włochy (31), Węgry (32), Grecję (34) i Meksyk (54).