K O S T A R Y K A

NADWYŻKA ENERGII

9.04.2015

Urząd Regulacji Usług Publicznych (ARESEP) poprosił Kostarykański Instytut Elektryczności (ICE) by nakreśliło plan sprzedaży nadwyżki elektryczności na rynek Ameryki Środkowej na okres od IV.2015 do XII.2016. Ma to przynieść korzyści ale i obniżkę cen energii. Obecnie kraj ma nadwyżkę wody w jeziorze Arenal co może być gwarantem wytworzenia dodatkowej energii. Poziom wody w jeziorze osiągnął 5 metrów. W 2014 roku Kostaryka sprzedawała energię do innych krajów regionu i zarobiła 3.6 mln $. Podług ARESEP w 2014 roku Kostaryka zaoszczędziła 44 mln $ w niższych stawkach za energię, głownie z powodu obniżki o 21% wydatków na paliwa niezbędne do wytwarzania energii termalnej. W pierwszych 75 dniach 2015 roku energia Kostaryki w 100% pochodziła ze źródeł odnawialnych.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie