K O S T A R Y K A

EKSPORT KAWY W PIERWSZYM KWARTALE

30.03.2015

Po latach niskich cen i niskiej produkcji spowodowanej zarazą roya, kostarykańska kawa zaczyna być sprzedawana po bardziej korzystnych cenach. Podług Biura Handlu Zagranicznego i Promocji (Procomer) oraz Narodowego Instytutu Kawy (ICAFE) podczas gdy kawa wykazuje wzrost cenowy, inne kluczowe kostarykańskie produkty eksportowe (banany i ananasy) wykazują pod tym względem niewielkie tendencje spadkowe. Wartość eksportu kawy jest o 40% większa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (z 40.1 mln $ w 2014 do 56.1 mln $ w 2015). Zwyżka cen nastąpiła jednak w okresie gdy zaznaczają się mniejsze zbiory. Eksport kawy z okresu X.2014-II.2015 zanotował spadek o 7%. Kostaryka wyeksportowała 1.204.284 60-kg jej worków (a w analogicznym X.2013-II.2014 1.297.178). Wzrost eksportu prawdopodobnie napędzany jest przez polepszającą się koniunkturę cenową na rynkach międzynarodowych oraz po części przez spowodowaną suszami niższą produkcję w Brazylii (największym producencie kawy).

Inne zanotowane polepszenia w eksporcie to np. eksport sprzętu medycznego (zwyżka o 50% z 221.9 mln $ w 2014 do 331.7 mln $ w 2015), wołowiny, cukru, melonów. Tymczaem wartość eksportu bananów spadła w pierwszym kwartale 2015 do 111.5 mln $ (z 146 mln $ w tym samym okresie 2014). Wartość ananasów spadła z 129.1 mln $ w 2014 do 109.9 mln $. Obie uprawy w pierwszym kwartale 2015 najbardziej ucierpiały z powodu deszczy i niskich temperatur.