K O S T A R Y K A

NOWA USTAWA O PODATKACH?

13.03.2015

Minister Finansów zaprezentował szereg poprawek do ustawy o podatku obrotowym i dochodowym. Ma to na celu zwiększenie wpływów o około 1.1 bln $ (co stanowi 2% GDP). Zapowiedź ta ma jednak wielu przeciwników wśród parlamentarzystów, przedsiębiorców i przedstawicieli związków zawodowych. Według Francisco Ovaresa, przewodniczącego Kostarykańskiego Stowarzyszenia Prywatnych Księgowych, konsekwencje tego jak zwykle poniosą konsumenci. Jedna z głównych proponowanych zmian polega na zamianie podatku obrotowego podatkiem od wartości dodatniej i zwiększeniu do 2017 roku stawki z 13 do 15%. Od opodatkowania zwolnione byłyby firmy działające w strefach wolnego handlu. Również prywatne szkolnictwo i ochrona zdrowia (prócz hospitalizacji i chirurgii). W pierwszym roku działalność turystyczna zwolniona będzie od tego podatku, w kolejnym jednak już obłożona 5% stawką, (w trzecim – 10%, a w czwartym - 15%). Miesięczne wpływy między 4.120 $ - 8.240 $ będą opodatkowane stawką 20%. Powyżej tej wartości – 25%. Natomiast dochody miesięczne poniżej 1.469 $ nie będą objęte opodatkowaniem. Obecnie dochody między 1.469$ - 2.200$ obłożone są 10% stawką, powyżej 2.200 $ - 15%..