K O S T A R Y K A

ZAKAZ DLA JOHNNY ARAYA

10.03.2015

Johnny Araya Monge został oficjalnie odsunięty od działalności politycznej. Najwyższy Trybunał Wyborczy (TSE) podtrzymał wcześniejszą (9.XII.2014) decyzję wydaną wobec Araya przez jego Partię Wyzwolenia Narodowego (PLN) aby zakazać mu możliwości wystąpień i działalności politycznej na najbliższe 4 lata. Araya argumentował że decyzja jego kolegów uniemożliwia mu aktywność polityczną co jest sprzeczne z jego prawami. Zaznaczał, że w przepisach partyjnych nie ma zapisu o sytuacji gdy ktoś wycofa się z kandydowania podczas kampanii wyborczej. Według sądu natomiast takie zachowanie było nierespektowaniem obowiązków kandydata wobec partii i stanowiło obrazę etyki partii. Araya swoją decyzję tłumaczył tym, że był zainteresowany przypadającymi na 2015 rok wyborami na mera San Jose. Był on nim przez 22 lata zanim zrezygnował by zająć się kampanią wyborczą i kandydowaniem na prezydenta kraju. Po wycofaniu się z wyścigu wyborczego pracował jako doradca parlamentarzystów PLN, jednak sankcje objęły i to zajęcie.